Elke relevante onderzoeksmethode kan de kwaliteit van het internationale apparaat van informatie - uitwisseling verbeteren. Het grote probleem hierbij is het ontbreken van een eenduidige voertaal.