Systemer til analyse av intensjoner forbedrer virkemidlene for mellomfolkelig forståelse. Problemet er hvilket språk som skal anvendes.