De aktuelle forskningsmetoder innen systemer til analyse av hensikter er i stand til å forbedre grunnlaget for det internasjonale arbeidet. Det vesentlige problemet bunner - i følge mitt syn - i det faktum at det ikke avsluttes med skapelsen av et raskt fungerende system for gjensidig utdannelse.