Njia fulani ya utafiti yaweza kustawisha kiwango cha mienendo ya kimadola kupitia kwa mawasiliano. Tatizo hasa tunalolikumba ni ukosefu wa mbinu nyepesi za kuelimishana.