Usawa unaweza kuhimarishwa zaidi katika viwango vya kimataifa kwa kutafuta vifaa ambavyo ni vya mhimu katika usaidizi wenyewe. Kiini cha tatizo uwambatana na utafiti wa majibu sahihi ya maswala ya kawaida. Hii itawezekana tu baada ya utafiti bora. Pande zote mbili zitafaidika kutokana na kuufata msimambo huu.